...tak dawno nie nosiłem aparatu,
nie mówiąc już o fotografowaniu...